Steeds meer technologieën ondersteunen werkers binnen de maatschappelijke sector. Leraren worden door electronische leeromgevingen (elo’s) en zorgmedewerkers worden door elektronisch cliënt dossiers ondersteund (ecd's). Maar het is nodig dat er nog veel slagen gemaakt worden om de zorg toekomstbestendig te houden.

Hoe ondersteunen digitale systemen echt en hoe borg je nieuwe (zorg)technologie. Hier is implementatie en opschaling van eHealth voor nodig. Om 

technologie op te schalen en te implementeren worden zijn er subsidies beschikbaar om implementatie en opschaling te bevorderen. z Op deze site  is informatie over de subsidie terug te vinden.

profielfoto
Dick POst

Dick Post kan ondersteunen bij implementatie en opschaling. Hij heeft  bij verschillende organisaties ervaring in het implementeren van eHealth. Dit als projectleider en als manager in de lijn. Hij heeft in verschillende lagen van  zorgorganisaties geopereerd. Als voormalig verpleegkundige en begeleider, zorgvernieuwer, beleidsmaker en strategisch denker kan hij nieuwe technologieën zowel met praktijk als beleid verbinden. Technologie is helpend voor betekenisvolle zorg. Dick Post kan hier als  vernieuwer en strategisch leider bij de implementatie en opschaling als coach in ondersteunen.

Tijdens zijn opleiding Master Management en Innovatie heeft hij bij 20 organisaties participatief actieonderzoek gedaan over hoe je het best gebruikers kunt betrekken bij implementeren. Hij is breed en passend opgeleid als veranderaar, zorgmanager, projectleider, verpleegkundige en elektrotechnicus. Zorgtechnologie.net is de site waar hij over eHealth blogt. Tevens heeft hij de Zorgtechnologie Implementatie Piramide (ZIPP) ontwikkeld. 


Bezoek zijn social media en wees welkom om contact op te nemen!

Read More
Jouw profiel op zorgtechnologie.net/opschalingscoach? 

Jouw profiel als implementatie- en opschalingscoach kan hier ook komen te staan. Neem contact op voor meer informatie.

opschalingscoach
implementatiecoach
Implementatiecoach?

Neem contact op voor meer informatie om je profiel hier geplaatst te krijgen.

Read More